Transferul casei de marcat de pe o firma pe alta


Inainte de a se realiza transferul casei de marcat pe o alta firma se preda memoria fiscala a societatii care a utilizat casa de marcat catre Administratia Financiara unde a fost inregistatata, iar extragerea memoriei se face de catre tehnicianul de service in prezenta unui inspector.

Procedura de transfer a casei de marcat

Firma care vinde aparatul trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

 1. Face o programare la Administratia Financiara in vederea predarii memoriei fiscale;

 2. Se prezinta la Administratia Financiara cu:

 3. casa de marcat dota cu rola(e), pentru efectuarea unui raport a intregii perioade de functionare de catre tehnicianul de service. Se verifica inainte daca aparatul este sigilat si functioneaza.

 4. cartea de interventii sigilata;

 5. certificatul de atribuire a numarului de ordine de la D.G.F.P. in original;

 6. declaratia de instalare in orginal;

 7. copie C.U.I.;

 8. copie C.I.F.

Reprezentantul firmei care renunta la casa de marcat va primi un proces verbal de predare a memoriei fiscale de la reprezentantul Administratiei Financiar

 1. Depune dosarul de anulare a seriei fiscale la D.G.F.P.

Dosarul trebuie sa contina:

 1. certificatul de atribuire a numarului de ordine de la D.G.F.P. in original;

 2. procesul de verbal de predare a memoriei fiscale de la Administratia Financiara;

 3. doua cerei tip semnate si stampilate pentru anularea numarului de ordine;

 4. copie de pe buletinul reprezentantului firmei ce depune dosarul;

 5. copie de pe Contractul de Munca al reprezentantului sau copie de pe Actul Constitutiv in cazul actionarilor.

Dovada anularii numarului fiscal se poate ridica la 7 zile de la depunerea dosarului.

 1. Se face transferul casei de marcat prin intermediul unei societati autorizate de distributie a caselor de marcat care este autorizat in emiterea facturii de retur si emiterea unei noi facturi de cumparare catre firma care achizitioneaza casa.

 

Firma care achizitioneaza casa de marcat trebuie sa parcurga etapele de fiscalizare a casei de marcat prezentate in articolul PROCEDURA DE FISCALIZARE A CASEI DE MARCAT.