Defectarea casei de marcat si procedura pana la repunerea in functiune


Defectarea casei de marcat si procedura pana la repunerea in functiune.

Notificarea privind defectiunea casei

Potrivit OUG nr.28/1999 art.1 alin.8 operatorii economici sunt obligati sa notifice distribuitorul sau unitatea service cu privire la defectiunea casei, astfel incat utilizatorul sa poata dovedi organului de control momentul in care s-a facut sesizarea.

Se stabileste impreuna cu distribuitorul sau unitatea service modul in care se face notificarea. Daca notificare se face in alt mod decat cel prevazut de cele doua parti contractuale nu va fi valabila.

 

Inregistrarile cat timp casa de marcat este defecta

In art.1 alin. este specificat ca operatorul economic este obligat sa tina un registru special in care sa noteze inregistrarile cu toate operatiunile efectuate si sa emita chitante,pentru operatiunile respective si pentru facturile cerute de client, conform legii.

 

Registrul special si cartea de interventii

Registrul special este inmanat utilizatorului odata cu casa de marcat si cartea de interventii.

Registrul special are paginile numerotate, este sigilat si stampilat de organul fiscal la care este inregistrat operatorul economic ca platitor de taxe si impozite, precizandu-se numarul de pagini continut de acesta si se inmaneaza spre vizare in momentul in care se declara instalarea. Este un document pus la dispozitia organelor fiscale pentru determinarea taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, atunci cand se face verificarea veniturilor. Completarea registrului se face fara stersaturi sau spatii neutilizate! Acest registru se arhiveaza si se pastreaza o perioada de 10 ani.

Cartea de interventii sau actul de identitate al casei de marcat este un caiet in care se consemneaza toate interventiile la casa de marcat. Se completeaza atunci cand este achizitionat cu datele utilizatorului, unitatii de service si elementele de identificare ale casei de marcat.In aceeasi carte in momentul instalarii la sediul utilizatorului, sunt consemnate datele de identificare ale tehnicianului, ultimul numar al raportului de inchidere zilnica care a rezultatut dupa ce s-a efectuat proba si initierea operatorului in utilizarea aparatului fiscal. In cazul deteriorarii sau pierderii cartii, acesta se va reface intr-un timp de 72 ore, dupa datele memorate de aparatul fiscal si documentele pastrate de utilizator.

 

Repunerea in functiune a aparatului fiscal

Tehnicianul autorizat va consemna in registrul special, dupa ultima tranzactie efectuata de utilizator, data si ora inceperii functionarii aparatului fiscal.

Datele consemnate in registrul special dupa repunerea in functiune se introduc in casa de marcat!

 

Procedura in cazul in care cade reteaua electrica

Daca suntem in proces de emitere bon fiscal, bonul emis se pastreaza de catre utilizator impreuna cu raportul fiscal de inchidere zilnica. Se noteaza in registrul special data si ora la care s-a interupt curentul,iar dupa repunerea in functiune data si ora la care s-a pornit aparatul fiscal, cu semnatura si stampila utilizatorului(propietarul aparatului).

Cat timp nu functioneaza casa de marcat se fac inregistrarile in registrul special si se emit chitante in conformitate cu legea, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului.

 

Ai grija la amenzi !!!

 

  • Amenda in valoare de 3.000 lei, daca nu este anuntata unitatea acreditata pentru service desemanata de distribuitorul aparatului in momentul defectarii casei de marcat.

  • Amenda in valoare de 9.000 lei, daca se fac intervintii asupra aparatului de catre alte persoane decat cele autorizate pentru actiunile service.

  • Amenda in valoare de 9.000 lei, daca nu este pastrat si arhivat registrul special. Exceptie fac activitatile in regim taxi unde nu se utilizeza registru special

  • Amenda in valoare de 9.000 lei, daca nu se pastreaza, noteaza sau actualizeaza cartea de interventii

  • Amenda in valoare de 3.000 lei, daca utilizatorul nu permite accesul in unitate tehnicianului de service sa faca verificari la solicitarea si in prezenta organului de control. Atunci cand utilizatorul refuza expres sau tacit incheierea de contracte service pentru perioada de postgarantie este echivalent cu renuntarea utilizarii aparatului fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de apparat. Conform Art. 107(5) din Normele Metodologice de aplicare a OUG 28/1999.


Comentarii Defectarea casei de marcat